Silkot Smart Silkot Blue Silkot Blue na voze MAN

Silkot Blue a Silkot Smart

      Představujeme Vám novou kolekci unikátních strojů na údržbu asfaltových vozovek Silkot Blue a Silkot Smart. Naše stroje využívají k opravě výtluků v asfaltových vozovkách recyklátu získaného při celoplošném frézování vozovek.
      Stroje umí nahřát recyklát i vozovku tak, aniž by se spálilo pojivo – asfalt. S touto technologií máme již více jak 4 roky zkušeností. Převážná většina opravovaných výtluků, které byly provedeny před 4 lety, je dodnes v dobrém stavu. Metoda je srovnatelná s metodou, kdy se okolí výtluku vyfrézuje, nahradí novou balenou směsí a provede se zálivka spár. Předností naší metody je minimálně třikrát nižší cena opravy. Opravy naší metodou se mohou provádět také v zimním období.

Silkot Blue
je určen na veškeré asfaltové vozovky. Jeho čelo o rozloze 2x2 m umožňuje v běžné pracovní době provést 70 – 80 m2.

 Přednosti nového stroje Silkot Blue

 • nahřívací box má objem 1,5 m3(recyklát vystačí minimálně na 10 – 12 hodin práce)
 •  jednotlivé části nahřívacího boxu jsou ovládány samostatně (při vybrání části boxu se může vypnout nahřívání a nebo naopak může se dohřívat nově nasypaný recyklát. V prvním případě se šetří plynem, druhý případ zabezpečuje nepřetržitý provoz)
 • stroj je vybaven vlastní elektrocentrálou, je nezávislý na zdroje elektrické energie. Při nočním nahřívání je možno stroj zapojit do sítě 230 V
 • dvě plynové nádoby jsou každá po 250 l. Plní se pouze jedním otvorem. Je možno naplnit celých 500 l
 • stroj je vybaven speciálním odpařovacím zařízením, které zabezpečí vypaření kapalné formy propan-butanu na 100%. Hůře odpařovatelný butan nezůstává v nádržích. Tento nahřívací systém zabezpečuje dostatek plynu pro všechny části stroje za každého počasí
 • velké nahřívací čelo je modernější konstrukce a je vybaveno moderními bezúdržbovými dmychadly
 • na zapalování velkého čela se používá propan-butanového hořáku, který se jednoduchým způsobem připojuje na systém rozvodu propan-butanu
 • součástí stroje je 200 l nádoba na vodu. Voda je určena jednak k doplňování vody ve válečku, umývání atd.
 • ovládací deska obsahuje elektronické hodiny, které umožňují dobré sledování nahřívací doby čelem
 • ovládací deska je vybavena zařízením na sledování množství kapalného plynu v nádržích

Silkot smart
je určen pro menší vesnice a pro podnikatele zabývající se údržbou silnic, chodníků a cyklostezek.

Přednosti nového stroje Silkot smart

 • stroj mohou přepravovat osobní auta se závěsem do 3,5 t
 • stroj používá 10 kg LPG láhve, které jsou jednoduše vyměnitelné
 • stroj mohou obsluhovat pouze dva pracovníci
 • samostatné nahřívací čelo se dá využít také v malých prostorách a na silnicích minimálně omezuje dopravu